برچسب:

عادل آذر

9 مطلب

۲۴۱ مدیر دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند

قیمت آب در سال 99

برگشت ۲۳ میلیارد تومان حقوق نامتعارف تا پایان آبان

تثبیت مرجعیت مرکز آمار به رغم مخالفت برخی وزرای ذینفع