برچسب:

عدم قطعیت

2 مطلب

افزایش بی‌سابقه شاخص عدم قطعیت / نااطمینانی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟