برچسب:

عرضه‌اولیه

4 مطلب

زمان دهمین عرضه‌اولیه بازار سهام مشخص شد

قیمت عرضه‌اولیه «فسازان» گران است یا ارزان؟

«فسازان» در راه بورس / چقدر این عرضه اولیه قابل اتکاست؟

کدام عرضه‌اولیه‌ امسال بیشترین بازدهی را داشته است؟