برچسب:

عرضه اولیه تنوین

2 مطلب

رشد شاخص در آخرین چهارشنبه سال / به هر کد چه تعداد سهم «تنوین» رسید؟

جزئیاتی از اولین عرضه اولیه در اسفند / «تنوین» چقدر قابل اتکاست؟