برچسب:

عرضه اولیه ستاره خلیج فارس

6 مطلب

مهمترین عرضه اولیه پارسال چه شد؟

از عرضه اولیه ستاره خلیج فارس چه خبر؟ / انتظار سهامداران برای بزرگترین عرضه اولیه سال

عرضه اولیه ستاره خلیج فارس چه شد؟