برچسب:

عرضه اولیه سپیدار

5 مطلب

عرضه‌های اولیه در سود؟ / سپیدار و کزغال همچنان در بازدهی مثبت

عرضه اولیه «سپیدار» بخریم یا نخریم؟

خوب و بد عرضه اولیه از نگاه مردم / عرضه اولیه بازار خراب‌کن است؟