برچسب:

عرضه اولیه چخزر

6 مطلب

در عرضه اولیه چخزر به هر کد چقدر سهم رسید؟

عرضه اولیه جدید در بورس چه داریم؟ / یک «شستا»یی دیگر در راه است