برچسب:

عرضه اولیه کزغال

5 مطلب

عرضه‌های اولیه در سود؟ / سپیدار و کزغال همچنان در بازدهی مثبت

عرضه‌های اولیه هنوز جذابیت دارد؟