برچسب:

عرضه رایگان خودرو

2 مطلب

اولین واکنش‌ها به طرح خودرو رایگان / مردم به‌جای خودرو رایگان چه می‌خواهند؟

عرضه خودرو رایگان رد شد / طرح جایگزین چیست؟