برچسب:

علا میرمحمدصادقی

5 مطلب

جزئیاتی از آخرین مذاکرات دو گروه انتخاباتی اتاق

دوستان اصرار کردند در انتخابات شرکت کنم / اتاق بازرگانی محل درآمدزایی نیست