برچسب:

علی کاردر

9 مطلب

میزان ظرفیت تولید روزانه نفت ایران

برگزاری مناقصات «نگهداشت تولید» از سال 97

استفاده از تمام ظرفیت صادرات نفت خام کشور

پاسخ به اتهامات علیه قرارداد با توتال

معاون وزیر نفت: درآمد صادرات نفت به هند بدون مشکل دریافت می‌شود