برچسب: غبشهر
3 مطلب

در مجمع نماد «غبشهر» چه گذشت؟

گزارش عملکرد سالانه نماد غبشهر منتشر شد / افت سود خالص و سود سهام

زمان پرداخت سود سهامداران نماد غبشهر