برچسب:

غلامرضا سلیمانی

7 مطلب

خبری جدید درباره پرداخت بیمه تکمیلی

بیمه اجباری برای 30 میلیون خانه

خودروهای ارزان‌تر حق بیمه کمتری می‌پردازند

مهلت دوماهه بیمه مرکزی به مالکان خودرو

خسارات اعتراضات بنزینی پرداخت می‌شود

اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور از ابتدای سال 99