برچسب: غلامرضا سلیمانی
4 مطلب

خودروهای ارزان‌تر حق بیمه کمتری می‌پردازند

مهلت دوماهه بیمه مرکزی به مالکان خودرو

خسارات اعتراضات بنزینی پرداخت می‌شود

اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور از ابتدای سال 99