برچسب:

غنی‌سازی

12 مطلب

ایران تمامی محدودیت‌های عملیاتی برجام را کنار گذاشت

ما از اروپاییان قطع امید کردیم / ادامه برجام با این مسیر بی‌معنا خواهد بود

آزادیم اجرای تعهدات‌مان را متوقف کنیم

آژانس غنی‌سازی ۴.۵ درصد را تأیید کرد

سطح غنی‌سازی ایران به 4.5 درصد رسید