برچسب: غیبت سربازی
2 مطلب

خرید خدمت سربازی منتفی شد

طرح جریمه سربازان غایب در بودجه ۹۸ متوقف شد