موضوعات داغ:
برچسب: غیرنظامیان سوری
1 مطلب

شرایط غیرنظامیان در سوریه بدتر از همیشه است