موضوعات داغ:
برچسب: فازهای پارس جنوبی
3 مطلب

نصب نخستین سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی

طرح تقویت فشار فازهای پارس جنوبی نهایی شد