برچسب:

فاطمه مقیمی

3 مطلب

تا 10 سال دیگر بازرگان خصوصی افسانه خواهد شد/بحران استثمار تجاری مدرن خواهیم داشت

سکته در تجارت با میزبان جام‌جهانی