برچسب: فراکسیون امید
7 مطلب

تفکیک وزارت صنعت اشتباه بزرگی است

حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد