برچسب:

فرش دستباف ایرانی

5 مطلب

صادرات فرش دستباف ۳۰ درصد کاهش یافت

دولت و بخش خصوصی همگام برای اعتلای جایگاه فرش ایرانی

رایزنان بازرگانی در صادرات فرش دستباف فعال شوند