برچسب: فروش زمین
3 مطلب

قولنامه از معاملات ملکی حذف می شود

کیش فروشی نیست

فروش زمین به خارجیان در کیش تکذیب شد