برچسب:

فروش واکسن

2 مطلب

فروش واکسن با کارت واکسن! / واکسن‌های اهدایی در بازار سیاه؟!

واکسن کرونا با مهر دانشگاه علوم پزشکی ۵.۵ میلیون! / واکسن‌های اهدایی سر از بازار آزاد درآورد؟