برچسب:

فروش یورو

3 مطلب

اجرای طرح «پیش فروش یورو» چه تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت؟

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات

عرضه عمده «یورو» برای تنظیم بازار