برچسب: فسیل
2 مطلب

کشف یک فسیل استخوان با قدمت ۸۸۰۰۰ سال در عربستان

کشف فسیل ۹۰ میلیون ساله