برچسب: فشارخون
3 مطلب

ورزش منظم با شدت متوسط سبب کاهش فشار خون می‌شود

لزوم قرار گرفتن محصولات غذایی مفید با قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم