برچسب: فشار اقتصادی
6 مطلب

دشمنی و توطئه آمریکا در قضیه نفت بی‌پاسخ نخواهد ماند

تاوان گران نشدن نان را نباید نانوایان بدهند

تورم همان چیزی است که مردم احساس می‌کنند، نه آمار اعلامی

دولت استقلال بانک مرکزی را پاس بدارد