برچسب:

فقر سال 99

2 مطلب

کرونا یک میلیون نفر را بیکار کرد / بهبود معیشت در سال ۱۴۰۰

پیشروی فقر در سال ۱۴۰۰ ادامه دارد؟