برچسب: فناوری IT
2 مطلب

افزایش رشته‌های حوزه‌ IT‌ در مسابقات ملی مهارت

تلفات ۲۰ درصدی انرژی در بخش مسکن