برچسب:

فوکوشیما

1 مطلب

ژاپن 20 درصد از برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین خواهد کرد