برچسب: فوکوشیما
1 مطلب

ژاپن ۲۰ درصد از برق خود را از انرژی هسته‌ای تامین خواهد کرد