برچسب: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
2 مطلب

سامانه رصد ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان راه‌اندازی می‌شود

محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر شد