برچسب: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها
2 مطلب

دولت برای هر ماه مصرف بنزین چقدر یارانه می‌دهد؟