برچسب:

قانون همسان سازی

4 مطلب

همسان‌سازی حقوق استادان دانشگاه‌ها قانونی است؟

همسان­‌سازی حقوق کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی

اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ۱ فروردین۱۴۰۰