برچسب:

قبرس

5 مطلب

توتال «قبرس» را جایگزین ایران کرد

تلاطم در دریای نفت‌خیز مدیترانه

جنگ گازی، نخستین مناقشه انرژی در سال ۲۰۱۸