برچسب:

قبوض

2 مطلب

جلوگیری از هزینه‌های اضافی در تماس‌های خارجی

قبض های تلفن ثابت گران شد