برچسب: قبوض مشترکان
3 مطلب

توزیع اقساطی تجهیزات کاهنده مصرف آب در تهران

چرا سرمایه‌گذاران نمی‌توانند صورت‌حساب خرید برق را دریافت کنند؟