برچسب:

قراردادهای آتی نفت

2 مطلب

افزایش 5 درصدی ارزش قراردادهای نفتی با یوآن