برچسب:

قرنطينه

6 مطلب

احتمال شناور شدن ساعات کاری

احتمال دارد تا پایان سال درگیر کرونا باشیم

کرونا بر سرمایه‌گذاری در جهان چقدر آسیب زد؟

چه کسی مانع قرنطیه قم شد؟