برچسب:

قصاص

4 مطلب

حکم اعدام اکبر خرمدین لغو شد؟

حداکثر ۱۰ سال حبس برای پدر مرتکب قتل فرزند/ قصاص منتفی است

محمدعلی نجفی به قصاص محکوم شد / 20 سال حبس در انتظار داماد وزیر