برچسب: قصرقند
2 مطلب

گرما ۱۱۲ نخل در قصرقند را سوزاند