برچسب: قطع صادرات نفت ایران
2 مطلب

آمریکا آماده به صفر رساندن صادرات نفت ایران است

روزنه‌هایی برای فروش نفت داریم