برچسب:

قیمت‌گذاری دستوری

7 مطلب

سهامداران، زیان‌دیدگان مداخلات دولت در بورس

فرمانروای سرکوب قیمت خودرو کیست؟

چرا پراید در تعیین قیمت خودرو تاثیرگذار است؟

چرا تولید خودرو همراه با ضرر است؟

رانت ۱۲ هزار میلیاردی در بازار خودرو

قیمت‌گذاری دستوری راهگشا نیست