برچسب: قیمت‌گذاری دستوری
2 مطلب

رانت ۱۲ هزار میلیاردی در بازار خودرو

قیمت‌گذاری دستوری راهگشا نیست