برچسب:

قیمت‌گذاری کالاها

1 مطلب

قیمت‌گذاری کالاها در پلتفرم‌ها بر اساس قیمت واقعی یا قیمت عرف تعیین می‌شود