برچسب:

قیمت تمام سکه

1 مطلب

برای معامله آتی سکه حداقل باید ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعتبار داشت