برچسب:

قیمت روز خودرو

2 مطلب

خودرو صفر برابر با قیمت یک خانه ۴۰ متری

اولین قیمت خودرو در سال ١۴٠٠ / کاهش قیمت در بازار خودروهای مونتاژی