برچسب:

قیمت روز خودرو

3 مطلب

ریزش قیمت خودرو در بازار/ تیبا به زیر ۲۰۰ میلیون رسید

خودرو صفر برابر با قیمت یک خانه ۴۰ متری

اولین قیمت خودرو در سال ١۴٠٠ / کاهش قیمت در بازار خودروهای مونتاژی