برچسب: قیمت قیر
2 مطلب

اگر قیر می‌رسید، امسال ۲۰۰ کیلومتر آزادراه می‌ساختیم