برچسب:

قیمت قیر

4 مطلب

توزیع قیر رایگان تصویب شد / تخمین رانت ۳۵ هزار میلیارد تومانی

انتظار عجیب مجلس از وزیر صمت / کنترل قیمت مصالح ساختمانی در بورس!

اگر قیر می‌رسید، امسال ۲۰۰ کیلومتر آزادراه می‌ساختیم