برچسب: قیمت محصولات کشاورزی
3 مطلب

تفاوت ۱۵ هزار تومانی دستمزد کارگران مرد با زن

تغییرات ۳ ماهه قیمت محصولات کشاورزی