برچسب: قیمت نهاده‌ها
5 مطلب

تامین ۱۰.۵ میلیون تن نهاده‌های کشاورزی

فروش مرغ بیش از ۸۲۰۰ تومان تخلف است