برچسب:

قیمت هویج

9 مطلب

چرا امسال تولید هویج کم شد؟ / هر کیلو بذر هویج ۴۰ میلیون تومان!

هویج ارزان شد

قیمت هر کیلو هویج ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان! / چرا هویج ناگهان گران شد؟

احتمال کاهش قیمت هویج

هویج چرا گران شد؟

خشکسالی هویج را کمیاب و گران کرد/ استان فارس تنها تولیدکننده هویج

بذر هویج آمریکایی به بازار آمد / بذر هویج آمریکایی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان!

هویج در بازار کمیاب شد / قیمت هر کیلو هویج 10 هزار تومان