برچسب:

قیمت کامیون

2 مطلب

چرا کامیون گران شد؟

قیمت هر دستگاه کامیون 4 میلیارد تومان شد