برچسب:

قیمت گذاری فولاد

4 مطلب

مدافع سهامداران خرد بورس هستیم

مهمترین سیگنال امروز بورس / لغو قیمت‌گذاری فولاد با دستور که بود؟

توزیع رانت با قیمت‌گذاری فولاد / رانت فولاد معادل چند درصد معاملات بورس بود؟

برای فولاد از مردم هزینه نکنیم